הכל זמני והכל יחסי

 תפיסת עולם

אני כצופה - יש אנשים שנוטים להיות שחקנים במשחק ויש אנשים שעסוקים בצפייה. משחר ילדותי אני משמש בתפקיד של צופה. מביט בסובב אותי בין בגלוי ובין בנסתר, מנתח ובוחן הכל מנקודות מבט שונות ומשונות. במרוצת הזמן מצאתי שהיכולת הזו מאפשרת לי להתאים את עצמי טוב יותר לסביבתי מסייעת לי לעדכן את תפיסת עולמי הזמנית, הכל בהתאם לאותו מצב ולאותה נקודת המבט. אני אספן של רשמים, חלקם סותרים ונסתרים זה על ידי זה וחלקם מובנים ונובעים זה מזה.

על גבולות - גבולות מרתקים אותי. המחשבה על עצם יכולתם של גבולות להתקיים מעוררת אותי לחקור ולהבין מהם הגבולות המכתיבים את חיי, עם אילו גבולות טבעיים נולדתי, על איזה גבולות חונכתי, אילו מהם טיפחתי בעצמי ואיך הם משפיעים עליי ועל חיי. בכל דבר בחיים אני אוהב  לגלות עוד אפשרויות, ולזהות עוד  משמעויות. מהות החיים היא המסגרת הגדולה מכולן, אינני יכול לה, היא בעיני החידה הגדולה של משמעות החיים.  אני עוסק במסגרות הקטנות יותר, במהויות אשר בחיים עצמם, באותן השאלות הקטנות שלכאורה מלוות אותנו ללא הרף על מנת להקנות לנו עניין ומשמעות בחיים. 

האחרים ואני - שום דבר לא יכול להיות שונה או אחר עבורי מכפי שהוא כעת. אני הסיכום של כל הסיבות והתוצאות שקרו לי בחיים ומה שאני עכשיו הוא התוצאה האפשרית היחידה בנסיבות והאירועים שהיו לי בחיי עד כה. האנשים שסביבי מאד משמעותיים וחשובים לי אני זקוק להם לאנשים האחרים לספק לי נקודות להשוואה והתייחסות, להביט דרכם אל עצמי פנימה, וככל שאני מביט באנשים אחרים אני נוכח לדעת שכולנו דומים זה לזה, כל כך דומים שאפילו תחושת השונות שלנו דומה.

ידיעה ואי ידיעה - במצבים של חוסר ידיעה אינני ממהר לנקוט עמדה, אני מניח לעצמי לחוש את ריבוי המשמעויות והאפשרויות הגלומות באותו הרגע, מנסה להתיידד עם החוסר ולהבחין ביש שבאין. אני רואה באי ודאות מקור של עוצמה אשר מצד אחד מניעה אותי להמשיך קדימה לחקור ולהבין את המציאות, ומצד שני מעניקה לי תחושת רגיעה הנובעת מהתקווה שהכל עוד פתוח והכל ייתכן ואפשרי בפניי. המסתורין מרגיע אותי, הספקות שהוא מעורר בי הם ההזדמנויות שלי להבין שיש עוד דרכים שאינן ידועות לי כעת, שיש עוד סיבות ושעוד מצבים ותוצאות עליהם לא חשבתי עשויים עוד להתרחש.

 

חופש בחירה – אין לדעת ולהבין את המושגים "חופש", "רצון", "בחירה", ו"החלטה" .  מושגים אלו חמקמקים מתעתעים בנו, זהו משחק מוחות אבוד מראש להבין את פעולתם ואת השפעתם. הטבע אינו טורח לנדב לי רמזים למשל בדבר קיומה של "בחירה חופשית"  ואני בתחושה שרבות מהבחירות שלי נעשו עוד בטרם קיבלתי את החלטתי כאילו היו אלו הכרעות מוכנות כבר מראש, מזמינות אותי לטקס התלבטות ההחלטה אשר תוצאותיו ידועים מראש.

 

הרחבה משמעותית לתפיסת עולמי פרוסה בפניכם בספרי "מבטים נסתרים"